Bedrijfsgegevens

Herman Liesemeijer Media
Wederik 26, 8446AB Heerenveen
KvK: 68714629
BTW: NL001584894B71

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vojagante.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Vojagante.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze tips, nieuwsbrief, reclame, aanbiedingen of bevestigingen
– Om je te e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Verder analyseren we jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– We verwerken ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vojagante.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Vojagante.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Enormail, voor het verwerken van inschrijvingen op verschillende abonneelijsten, het versturen van mails en nieuwsbrieven en het opstellen en verzenden van facturen,
bevestigingen van aanmelding of inschrijving en mails noodzakelijk voor de uitvoering onze diensten en programma’s.
• PayPro, voor het verwerken van facturen en het verzenden daarvan, zowel per post als per
mail, en afdrukken en het kunnen verwerken van en registreren van betalingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vojagante.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan
nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens – Bewaartermijn: gedurende de gehele periode dat je
ingeschreven staat als abonnee voor één of meer van onze abonneelijsten.
• Personalia – Bewaartermijn: gedurende de gehele periode dat je ingeschreven staat
als abonnee voor één of meer van onze abonneelijsten.
• Adresgegevens – Bewaartermijn: zoals nodig voor facturering en/of eventuele
verzending van goederen en/of documenten binnen de daarvoor geldende termijnen
bewaarplicht belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Vojagante.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Vojagante.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vojagante.nl jouw persoonsgegevens niet aan andere derden tenzij op jouw verzoek en met jouw nadrukkelijke toestemming.

• Autoresponder
Enormail, voor verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onze nieuwsbrieven, mailings, bevestigings- en aanmeldingsmail en inschrijvingen alsmede factureren en betalingen.

• Betalingsverkeer
PayPro, voor het verwerken van betalingen en opstellen van facturen op naam van de afnemer.

• Administratie
Belastingadvies Groningen, voor de verwerking van debiteuren en crediteurenadministratie en belastingaangifte.

• Belastingdienst
Debiteuren- en crediteurenadministratie volgens Nederlandse wetgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vojagante.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Hiervoor hebben we dan wel jouw schriftelijke en expliciete goedkeuring nodig.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, neem dan contact op via het contactformulier. Vojagante.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Vojagante.nl wil je wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vojagante.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via het contactformulier.